dissabte, 21 de febrer de 2015

Absència d'ell // Ausencia de èl // Absence of himTemps difícils  //  Tiempos difíciles  //  Difficult Times

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada