dijous, 9 de maig de 2013La cadira és a la paret o la finestra és al terra?

¿Está la silla en la pared o la ventana en el suelo?